FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Nej. Belægninger kan slides ned og må genetableres med jævne mellemrum. Pro-Grip er et produkt, der skaber en kemisk forbindelse med gulvets fliser/klinker, der er lige så slidstærk som fliserne/klinkerne.

Efter en behandling med Pro-Grip er gulvene lige så skridsikre våde som de er, når de er tørre.

I realiteten er Pro-Grip lige så holdbar og slidtærk som den flise eller klinke, der behandles. Pro-Grip slides altså ikke ned som en belægning, men da det drejer sig om mikroskopiske bestanddele, der skridsikrer gulvet, er holdbarheden afhængig af trafikken på området. Pro-Grip giver altid min. 5 års garanti på skridsikkerhed.

Nej. Hvis det er professionelle folk med indsigt i den reaktion, der sker mellem Pro-Grip og gulvet, der udfører behandlingen, bevarer gulvet dets oprindelige udseende. Alle medarbejdere er specielt uddannede i denne behandlingsmetode.

Nej. Du kan rengøre gulvet som du hele tiden har gjort og med de samme midler.

Ja. Pro-Grip kan anvendes både ude og inde. Pro-Grip er frostsikker.

Fliser, klinker, kakler, keramik, tegl, beton, sten, terazzo, granit, marmorog lignende materialer kan behandles effektivt med Pro-Grip. Også emaljerede overflader som f.eks. badekar kan skridsikres effektivt både i bunden og på kanterne.

Under behandlingen kan anes en svag teknisk lugt. Efter behandlingen afgiver Pro-Grip hverken lugte eller dampe.

Ja. Selv når gulvet er fedtet, står man fast efter at gulvet er behandlet med Pro-Grip. En forudsætning er blot, at gulvet inden behandlingen er afrenset for både fedt- og sæberester.

Nej. I realiteten kan selv bunden af en swimmingpool skridsikres effektivt med Pro-Grip.

Ja. Pro-Grip har skridsikret flere kantine- og restaurantkøkkener og overholder Fødevarestyrelsens retningslinjer for området.

Ja. Da Pro-Grip efter behandllingen ikke afgiver hverken lugte eller dampe er gulvet helt sikkert for dine børn og kæledyr. Børnene kan trygt lege på gulve behandlet med Pro-Grip. De står helt fast, selv når gulvet er meget vådt.

Nej. Du rengør blot gulvet somdu plejer. Gulvet bliver endda lettere at rengøre, fordi de små mikroskopiske porer, der altid er i et flise- eller klinkegulv, bliver forseglede, så bakterier ikke sætter sig fast.

Ja, Jysk Skridsikring har med succes skridsikret flere områder, hvor der foregår truckkørsel. Det er faktisk sådan, at jo større vægt, man yder på et område skridsikret med Pro-Grip, jo større er friktionen.

Pro-Grip kan sagtens skridsikre glittet beton - også udendørs. Efter en behandling med Pro-Grip skal I bare afise som tidligere. Pro-Grip virker også gennem smeltevand.

Jysk Skridsikring indretter sig selvfølgelig efter dine forretningstider. I nogle tilfælde kan gulvet behandles i åbningstiden, da gulvet kan betrædes straks efter behandlingen. I andre tilfælde lægger vi behandlingen i week-enden, tidligt om morgenen eller om aftenen.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 beskriver under §26, stk. 2 kravene til gulvbelægningens skridsikkerhed. ”Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyn til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Hvor der er risiko for væsentligt væskespild eller behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil” Arbejdstilsynet – Faldrisiko på gulv. Vejledning om forebyggelse af fald på gulv AT-vejledning A.1. 6 februar 2002. ”Gulvbelægningen bør have en høj skridfasthed, hvis der er risiko for at spilde væske og fedt på gulvet. Skridfasthed vil sige, at belægningen giver stor friktion i forhold til skosålerne. Der er ikke standarder for belægningers skridfasthed, men der findes gulvbelægninger, som både har en høj skridfasthed og er rengøringsvenlige. Gulvbelægningens skridmodstandsevne klassificeres i henhold til nogle fælleseuropæiske standarder”

Jysk Skridsikring yder 5 års garanti på alle arbejder, hvor der skridsikres med Pro-Grip. Jysk Skridsikring hæfter for alle eventuelle skader på de behandlede overflader, der kan henføres til brugen af vores produkt SafeWalk. Garantien gælder ikke i tilfælde af mangler, der skyldes begivenheder udenfor Jysk Skridsikrings kontrol, såsom manglende vedligehold, manglende rengøring, andre håndværkeres arbejde, samt fejl eller mangler ved de områder, hvor vores arbejde er udført, herunder sætninger, sprængninger etc. Ved reklamationer, der indebærer et kontrolbesøg, der viser, at årsagen til reklamationen skyldes manglende pleje og/eller rengøring af det skridsikrede område, påregnes et startgebyr på kr. 750,00 kr. samt godtgørelse af kørselsudgifter, der udgør kr. 3,50 pr. kørt kilometer.

Andre spørgsmål?

Kontakt nummer

(+45) 3151 4245